نوشته‌ها

رابطه سمی

علائم سمی بودن یا شکاک بودن یه رابطه چیست

علائم سمی بودن یا شکاک بودن یه رابطه چیست

وجه مشخصه شخصیت شکاک با اختصار حالت بدبینی و شک نسبتا پایدار و خصومت نسبت به دیگران است.زمینه ضمیر نا خودآگاه این افراد قابل اعتماد نبودن دیگران با قصد سود جویی با صدمه رساندن به او و عدم کفایت خود است و فرد برای مقاله با چنین نگرانی و ترس پناه به یک سری مکانیسم های دفاعی نامناسب و ناخودآگاهانه می برد که خود را به صورت شکاکی، حساسیت، اجتناب از تزدیک شدن به دیگران،حالت تدافعی گرفتن، خود بزرگ بینی با خود محوری، کینه توزی،لجاجت،انعطاف پذیری و ستیزه جویی نشان می دهد.

 

رابطه سمی

 

اگر چه این افراد همیشه دلایلی برای توجیه شک و بدبینی خود دارند ولی مشکل ذهن آنها تفسیر غیرمنطقی و متناسب آنها است.(از جمله سیستم فکری همه یا هیچ یا تعمیم دادن)برای مثال اگر همسر فرد در رسیدن به خانه تاخیر کرده باشد اولین و مهم ترین چیزی که به ذهن خطور خواهد کرد قررا داشتن همسرش با دیگری است.(هرچند این فکر می تواند درست باشد ولی محتمل ترین علت آن گیر کردن در ترافیک یا خراب شدن ماشین و یا پیش آمدن غیر مترقبه ای است، مگر اینکه شواهد محتمل تر دیگری برای شک خود داشته باشد) یا اگر وقتی به چند تن از همکارانش نزدیک می شود و آنها ناگهان صحبت های خود را قطع می کنند تصور می کند که آنها در حال غیبت کردن و یا چیدن توطئه علیه او هستند، یا چرا امروز زود امد خونه؟نکنه.. درو محکم بست که بگه …و… این افراد اغلب:

هر چیزی جزئی را غیرعادی و کاسه ای زیر نیم کاسه تلقی کرده و اگر در رابطه با همسرش باشد آن را دلیل بر عدم صداقت و یا بی وفایی همسرش می گذارند (چرا آن آقا یا خانم به همسرش خیره شده بود؟ اگه اون حرکت غیرعادی نکرده بود که آن فرد اونطوری نمی کرد و…)
هر نوع انتقاد و حتی صحبت ساده را به خود گرفنه و حمل و برتهدید و تحقیر می گیرند
تصور می کنند دیگران آنها را زیر ذره بین گذاشته و به دنبال نواقص و عیبوب و ضربه زدن به او هستند
به راحتی کینه به دل می گیرند تا مدت های مدیدی سالها آن را فراموش نمی کنند و در موقع لزوم آن را یادآوری می کنند.
همیشه بدنبال شواهد و دلایلی برای تایید غیر قابل اعتماد بودن دیگران هستند
بدلیل عدم اعتماد به دیگران از برقراری رابطه نزدیک و صمیمی پرهیز می کنند و معمولا دوست صمیمی ندارند و روابط سطحی و محدودی دارند.
پرخاشگر،ستیزه جو،جر وبحث کننده و معمولا حسود هستند
مسئولیت اشتباه و قصور خود را نپذیرفته و در مقابل به گردن دیگران می اندازد.
درکارهایی که به حساسیت نیاز دارد یا با اریاب رجوع و افراد دیگر سر و کار ندارد موفق تر است.
توجه: نبایستی شخصیت شکاک پارانوید را با پارانویا که یک بیماری روانی همراه با هذیان است، اشتباه گرفت.

 

رابطه سمی

شیوع و علل شخصیت شکاک

شیوع این اختلال شخصیتی حدود 1 درصد کل افراد، بالغ جامعه بوده و در مردان شایعتر از زنان است.هنوز علت دقیق آن بدرستی شناخته نشده است ولی عوامل ژنتیک سابقه خانوادگی اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی، خصوصا اسکیزوفرنی و پارونیا) پیوند عاطفی ناامن دوران کودکی و تجربیات متعدد شدید و اثر گذار قبلی می توانند در ایجاد آن نقش ایفا کنند

 

 

رابطه سمی

تشخیص و درمان شخصیت شکاکاک

پی پی سی معمولا با مشاوره متخصص قابل تشخیص است، اما برای ارزیابی بیشتر معمولا از تستها ام پی پی آی و یا پی پی دی اف کیو نیز استفاده می شود. برخلاف تصور گذشته که چندان امیدی به درمان موفقیت آمیز این اختلال وجود نداشت امروزه به کمک روان درمانی، خصوصا الگو درمانی شناخت-رفتار درمانی و… تقویت حرمت نفس و افزایش اعتماد به نفس و فراهم آوردن شرایط مناسب، بهبود های قابل ملاحظه ای را می توان انتظار داشت.