نوشته‌ها

پای احمدی نژادی ها به مجلس باز شد

احمدی نژاد – روزنامه قانون – طنز بی قانون

احمدی نژاد در نقش سوپر من!

احمدی نژاد در نقش سوپر من – احمدی نژاد – روزنامه قانون – بی قانون – طنز بی قانون

احمدی‌نژاد و نقشه فرار از زندان!

«بقایی راهی زندان شد» سوژه کارتون نیشخط شده است.

محمدعلی رامین در بی قانون: احمدی نژاد به روانپزشک نیاز دارد!

طنز بی قانون: محمدعلی رامین در روزنامه ی بی قانون: احمدی نژاد به روانپزشک نیاز دارد!

احمدی نژاد

احمدی نژاد و دایی جان ناپلئون!

صفحه اول روزنامه سازندگی با الهام از پوستر سریال دایی جان ناپلئون!